Czy klasa, która zwraca różne wartości może być niemutowalna? Wydawało by się, że nie, ale ja uważam, że tak. I w tym wpisie cię do tego przekonam.

Zacznijmy od tego, czym jest klasa niemutowalna - ang. immutable. Jest to klasa, której zmienne instancyjne mogą zostać ustawione tylko raz i nie mogą być modyfikowane. Jakiś czas temu Yegor Bugayenko opublikował poniższy fragment kodu na Twitterze z pytaniem czy zaprezentowana klasa jest niemutowalna.

final class Book {
  private final Path path;

  Book(Path path) {
    this.path = path;
  }
  
  public String content() {
    return new String(Files.readAllBytes(this.path));
  }
}

45% osób uznało powyższą klasę za mutowalną. Ja i 26% innych respondentów oznaczyliśmy ją jako niemutowalną. Dlaczego?

Klasy niemutowalne mają dwie konsekwencje. Pierwsza, o której już wspominałem, to brak możliwości modyfikowania jej parametrów. Druga - klasy te są bezpieczne wielowątkowo. Oznacza to, że można je bez obaw współdzielić w wielu wątkach, bez konieczności synchronizacji.

Czy klasa Book spełnia te założenia? Jak najbardziej. #

Zmienna instancyjna path nie może być zmodyfikowana po inicjalizacji w konstruktorze - w klasie nie ma żadnych metod ją modyfikujących. Klasę tę można swobodnie przekazywać w środowiskach wielowątkowych. Żaden wątek nie ma mechanizmu by zmienić wewnętrzny stan klasy Book.

Dlaczego więc wiele osób twierdzi, że ta klasa nie jest niemutowalna? Ponieważ metoda Book.content() nie zwraca stałej wartości. Jest to jednak błędne podejście i nie ma żadnego związku z niemutowalnością. To, że klasa zwraca różne odpowiedzi nie oznacza, że nie może być ona niemutowalna. Brak możliwości zmiany jej stanu jest jedynym i kluczowym warunkiem uznania klasy za taką.

Dla ćwiczenia porównaj poniższe klasy. Którą z nich uznałbyś za niemutowalną? LazyWebsite czy EagerWebsite?

class LazyWebsite {
  private final String url;

  Website(String url) {
    this.url = url;
  }

  public String content(HttpClient client) {
    client.fetch(url);
  }
}

class EagerWebsite {
  private final String content;

  Website(String url, HttpClient client) {
    this.content = client.fetch(url);
  }

  public String content() {
    return content;
  }
}

Prawda jest taka, że obie te klasy są niemutowalne. Mają po prostu inną charakterystykę. Jedna pobiera zawartość strony w momencie zawołania metody content(), a druga robi to już w konstruktorze. Zarówno jednak w pierwszym jak i drugim przypadku nie ma możliwości zmiany wartości zmiennych instancyjnych - url i content - co czyni obie klasy, klasami niemutowalnymi.

A Ty co myślisz o tym argumentowaniu? Daj znać w komentarzu!