Zabezpieczenie aplikacji przed nieuprawnionym dostępem to jedna z najważniejszych rzeczy do zrobienia przed wypuszczeniem programu do klientów. Nie możemy sobie pozwolić na to, by dowolny użytkownik aplikacji miał dostęp do wszystkich danych i funkcji systemu. Na szczęście w Springu możemy łatwo o to zadbać z pomocą projektu Spring Security, a w tym wpisie pokażę Ci jak to zrobić :)

Aby dodać Spring Security do projektu w Spring Boocie będziemy potrzebować trzech składników:

 1. odpowiednie zależności w projekcie,
 2. konfiguracja endpointów,
 3. konfiguracja użytkowników.

Dodanie zależności #

Tutaj sprawa jest prosta. Wystarczy dodać odpowiedni starter do zależności (tu przykład w Mavenie i pliku pom.xml) i voila - Security mamy dodane do projektu.

<dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

Konfiguracja endpointów #

W tym momencie cała Twoja aplikacja jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem, a jedyny sposób by się do niej dostać to skorzystanie z uwierzytelnienia Basic Auth i dwóch parametrów:

 1. nazwa użytkownika - domyślnie user
 2. hasło - wygenerowane na Twojej konsoli w formacie UUID, np. 63474724-1ceb-4a7d-bc0e-119fd728a915
  • szukaj wpisu Using generated security password: 63474724-1ceb-4a7d-bc0e-119fd728a915

Co jeśli nie chcesz, aby wszystko było zabezpieczone?

W tym celu musisz nadpisać klasę WebSecurityConfigurerAdapter, dodać ją do kontekstu Springa (np. adnotacją @Configuration) i zdefiniować własne reguły autoryzacji.

@Configuration
class BookaroSecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

 @Override
 protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
  http
   .authorizeRequests()
   .mvcMatchers(HttpMethod.GET, "/catalog/**").permitAll()
   .anyRequest().authenticated()
  .and()
   .httpBasic();
 }
}

Powyższy fragment oznacza:

 • requesty GET pod adres /catalog i jego podścieżki mają być dostępne dla wszystkich użytkowników - mvcMatchers(HttpMethod.GET, "/catalog/**").permitAll()
 • pozostałe żądania - anyRequest().authenticated() wymagają bycia uwierzytelnionym
 • dodatkowo pozwalamy na dostęp za pomocą Basic Auth - .and().httpBasic()

Gotowe. Teraz możesz sprawdzić, że nie wszystkie endpointy wymagają autoryzacji w Twojej aplikacji.

Konfiguracja użytkowników #

Użytkowników można konfigurować na trzy sposoby:

 1. w pamięci aplikacji,
 2. w bazie danych aplikacji,
 3. z zewnętrznych dostawców.

W tym artykule skupimy się na pierwszym sposobie.

Aby skonfigurować użytkowników w pamięci wracamy do klasy konfiguracyjnej BookaroSecurityConfiguration i nadpisujemy kolejną metodę.

@Configuration
class BookaroSecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {
 // ...
 @Override
 protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
  auth.inMemoryAuthentication()
   .withUser("marek@example.org")
   .password("{noop}xxx")
   .roles("USER")
  .and()
   .withUser("admin")
   .password("{noop}xxx")
   .roles("ADMIN");
 }
}   

Za pomocą obiektu AuthenticationManagerBuilder możemy zdefiniować jakich użytkowników z jakimi rolami chcemy mieć w swoim systemie.

W tym wypadku dodaję dwóch użytkowników:

 • marek@example.org z hasłem xxx i rolą USER,
 • admin z hasłem xxx i rolą ADMIN.

Zapis .password("{noop}xxx") oznacza, że nie chcę korzystać z żadnego (noop => no-operation) algorytmu szyfrującego hasła. Stąd przy próbie dostępu do endpointów w Basic Auth będę przekazywał właśnie xxx jako hasło.

Zabezpieczanie po roli #

Skoro mamy już użytkowników z konkretnymi rolami, to możemy je wykorzystać do zabezpieczenia dostępu do konkretnych endpointów w aplikacji. Możemy to osiągnąć korzystając z adnotacji @Secured.

@RestController
@RequestMapping("/admin")
class AdminController {

 @Secured("ROLE_ADMIN")
 @PostMapping("/data")
 public void initialize() {
  // ...
 }
}
@RestController
@RequestMapping("/orders")
class OrdersController {

 @Secured({"ROLE_ADMIN", "ROLE_USER"})
 @GetMapping
 public ResponseEntity<Order> getOrders() {
  // ...
 }
}

Do endpointu /admin będzie miał dostęp tylko administrator, a do endpointu /orders zarówno administrator jak i zwykły, uwierzytelniony użytkownik. Osoba anonimowa nie będzie mogła uzyskać odpowiedzi z systemu.

Aby adnotacja @Secured zadziałała, potrzeba ją explicite włączyć w naszej aplikacji za pomocą @EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true).

@Configuration
@EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true)
class BookaroSecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {
// ...
}

Gotowe! #

Twoja aplikacja jest zabezpieczona, wybrane endpointy są schowane za Security, konta zdefiniowane i odpowiednie role przypisane do odpowiednich operacji w aplikacji. W tej chwili dostęp do systemu jest o wiele lepiej chroniony niż wcześniej.