Spring REST API – jak zwalidować cały obiekt?

Jednym z ważnych elementów warstwy REST-owej aplikacji jest walidacja żądań, które przychodzą. Możemy osiągnąć to w łatwy sposób za pomocą adnotacji z pakietu javax.validation.constraints dla pojedynczych atrybutów.

Co jeśli chcemy zwalidować grupę parametrów?

ConstraintValidator #

To, czego potrzebujemy użyć, to ConstraintValidator. Z jego pomocą jesteśmy w stanie zbadać całą zawartość obiektu i poinstruować warstwę API serwisu, czy wszystko jest w porządku.

W tym celu potrzebujemy do zależności dodać hibernate-validator.

<dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
  <version>6.1.5.Final</version>
</dependency>

Oraz zdefiniować kontroler REST-owy.

@RestController
@RequestMapping("/orders")
class OrderController {

  @PostMapping
  public ResponseEntity<Object> makeAnOrder(@RequestBody @Valid OrderRequest orderRequest, Errors errors) {
    if(errors.hasErrors()) {
      return errorResponse(errors);
    }
    log.info("Faking order for: " + orderRequest);
    return ResponseEntity.ok("It's fine!");
  }
}

Zauważ, że OrderRequest posiada standardową adnotację @Valid.

Jak ona działa?

Walidacja obiektu #

Do walidacji całego obiektu potrzebujemy trzech elementów:

 1. samego obiektu :)
 2. adnotacji, którą oznaczymy obiekt do walidacji,
 3. implementacji ConstraintValidator.

Po kolei.

Klasa obiektu może wyglądać tak:

@OrderRequestValid
public record OrderRequest(String name, boolean invoice, String vatNumber) {
}

Adnotacja:

@Target({TYPE})
@Retention(RUNTIME)
@Constraint(validatedBy = OrderRequestValidator.class)
@Documented
@interface OrderRequestValid {
  String message() default "Missing VAT number while requesting for an invoice";

  Class<?>[] groups() default {};

  Class<? extends Payload>[] payload() default {};
}

Oraz nasz Validator:

class OrderRequestValidator implements ConstraintValidator<OrderRequestValid, OrderRequest> {

  @Override
  public boolean isValid(OrderRequest request, ConstraintValidatorContext constraintValidatorContext) {
    if (request.invoice() && StringUtils.isBlank(request.vatNumber())) {
      return false;
    }
    return true;
  }
}

I to wszystko #

Całość zadzieje się już sama.

Dzięki obecności @Valid w kontrolerze poprosimy Springa by sprawdził poprawność obiektu.

Obecność kolejnej adnotacji @OrderRequestValid na obiekcie uruchomi logikę powiązaną ze wskazanymi w definicji adnotacji walidatorem.

@Constraint(validatedBy = OrderRequestValidator.class)

Na końcu odpali się metoda z walidatora, którą możemy dowolnie zaimplementować, tak by spełniała nasze wymagania.

@Override
public boolean isValid(OrderRequest request, ConstraintValidatorContext constraintValidatorContext) {
  if (request.invoice() && StringUtils.isBlank(request.vatNumber())) {
    return false;
  }
  return true;
}

Podsumowanie #

W ten sposób możemy przygotować własną logikę dotyczącą zestawu atrybutów, które chcemy walidować podczas przyjmowania żądań do naszego REST API.

PS. Jeśli chcesz otrzywać dostęp do całego kodu źródłowego, zapisz się na newsletter poniżej a otrzymasz go jako bonus :)

Psst... 👋 Sprawdź Szkołę Springa! 🍃

12-modułowy program, który nauczy Cię tworzyć własne aplikacje w Springu od 0 do wdrożenia na produkcję.