Jeśli korzystasz w swoim kodzie z konstrukcji Thread.sleep, ale zawsze miałeś problem z tym by ją prawidłowo przetestować, ten wpis jest dla Ciebie :).

Nie raz zdarza się, że potrzebujemy zwolnić wykonywanie naszego kodu. Nie chcemy by rzeczy działy się od razu, ale by między kolejnymi wykonaniami nastąpił pewien odstęp.

Weźmy za przykład poniższy prosty interfejs.

public interface CurrencyRate {
  BigDecimal rate(String from, String to);
}

Załóżmy, że chcemy mieć następującą logikę:

 1. metoda rate zwraca null, gdy nie uda się pobrać wartości,
 2. chcemy mieć opcjonalnie mechanizm, który ponawia nam zapytanie o stawkę wymiany w powyższej sytuacji.

W tym celu tworzymy klasę dekorującą RetriableCurrencyRate, która ponawia próbę maksymalnie N razy i czeka między kolejnymi wywołaniami metody po 1 sekundę przerwy.

public class RetriableCurrencyRate implements CurrencyRate {
  private final CurrencyRate origin;
  private int retriesLimit;

  @Override
  public BigDecimal rate(String from, String to) throws Exception {
    BigDecimal rate = origin.rate(from, to);
    int retries = 0;
    while (rate == null && retries < retriesLimit) {
      Threads.sleep(1_000);
      rate = origin.rate(from, to);
      ++retries;
    }
    return rate;
  }
}

Jak mógłby wyglądać prosty test tej klasy? Spójrzmy na RetriableCurrencyRateTest.

class RetriableCurrencyRateTest {

  int retriesLimit = 3;

  RetriableCurrencyRate sut = new RetriableCurrencyRate(
    new FailingCurrencyRate(),
    retriesLimit
  );

  @Test
  public void shouldRetry3Times() {
    // when
    BigDecimal rate = sut.rate("usd", "pln");

    // then
    assertNull(rate);
    // and 3 retries - how to test that? :(
  }

}

Test jest bardzo prosty, ale ma dwie wady:

 1. trwa ponad 3.000 ms - bo 3 razy powtarzamy wywołanie pętli, w której wątek śpi przez 1.000 ms,
 2. w sekcji then nie jesteśmy w stanie zweryfikować ile faktycznie razy pętla była powtórzona.

Czy możemy zrobić coś lepiej? Oczywiście! #

Co robi dobry programista, gdy nie wie co zrobić? Wprowadza abstrakcję!

Zróbmy podobnie :)

Zamiast korzystać bezpośrednio z klasy Thread i jej metody sleep, schowajmy to sobie za dedykowany interfejs Sleeper.

public interface Sleeper {
  void sleep(long millis);
}

I użyjmy go w naszej klasie w miejsce Thread.sleep. :)

@AllArgsConstructor
public class RetriableCurrencyRate implements CurrencyRate {
  private final CurrencyRate origin;
  private final Sleeper sleeper;
  private int retriesLimit;

  @Override
  @SneakyThrows
  public BigDecimal rate(String from, String to) {
    BigDecimal rate = origin.rate(from, to);
    int retries = 0;
    while (rate == null && retries < retriesLimit) {
      sleeper.sleep(1_000);
      rate = origin.rate(from, to);
      ++retries;
    }
    return rate;
  }
}

Jak teraz będzie wyglądał test?

class RetriableCurrencyRateTest {

  int retriesLimit = 3;
  CountingSleeper sleeper = new CountingSleeper(new NoopSleeper());
  RetriableCurrencyRate sut = new RetriableCurrencyRate(
    new FailingCurrencyRate(),
    sleeper,
    retriesLimit
  );

  @Test
  public void shouldRetry3Times() {
    // when
    BigDecimal rate = sut.rate("usd", "pln");

    // then
    assertNull(rate);
    assertEquals(retriesLimit, sleeper.count());
  }

}

Ile to trwa? 28ms!

O stary, ale jak to zrobiłeś?! #

Do testu wprowadziłem dedykowane implementacje interfejsu Sleeper: CountingSleeper oraz NoopSleeper. CountingSleeper - to dekorator, który pozwala mi zliczyć ile razy metoda sleep została zawołana, a NoopSleeper - to implementacja-wydmuszka - która nic nie robi.

W sam raz do testów! :)

Dzięki temu, udało się uzyskać, tak krótki czas wykonania kodu.

@RequiredArgsConstructor
public class CountingSleeper implements Sleeper {
  private final Sleeper origin;
  private long count = 0;

  @Override
  public void sleep(long millis) {
    count++;
    origin.sleep(millis);
  }

  public void reset() {
    count = 0;
  }

  public long count() {
    return count;
  }
}

public class NoopSleeper implements Sleeper {
  @Override
  public void sleep(long millis) {
    System.out.println("Noop sleep :)");
  }
}

A co w “normalnym” kodzie? #

A co zrobić w normalnym = produkcyjnym kodzie.

Po prostu dostarczyć “normalną” implementację. W której skorzystamy ze znanej nam dobrze metody Thread.sleep.

public class ThreadSleeper implements Sleeper {
  @Override
  public void sleep(long millis) {
    Thread.sleep(millis);
  }
}

Podsumowanie #

W tym wpisie dowiedziałeś się jak sprytnie przetestować Thread.sleep, jak można do tego wykorzystać interfejsy w Javie oraz jak w tym wszystkim zastosować wzorzec dekorator.

Daj znać, co myślisz o takim rozwiązaniu i czy stosujesz / planujesz stosować w swoim kodzie :)