Poznaj sposób implementacji jednego z klasycznych problemów współbieżności w Javie.

 1. W tym przykładzie producent umieszcza elementy w kolejce, a konsument je pobiera.
 2. Kolejka blokująca - BlockingQueue - zapewnia, że producent się blokuje (czeka) gdy kolejka jest pełna, a konsument gdy kolejka jest pusta.
 3. To zapewnia, że producent i konsument nie próbują dodawać lub usuwać elementów z kolejki w tym samym czasie.
 4. Co chroni nas przed warunkami wyścigu - race condition.
public class ProducerConsumerExample {
  public static void main(String[] args) {
    // kolejka blokująca z 10 elementami
    BlockingQueue<Integer> queue = new ArrayBlockingQueue<>(10);

    // utworzenie producenta i konsumenta
    Producer producer = new Producer(queue);
    Consumer consumer = new Consumer(queue);

    // wystartowanie wątków
    new Thread(producer).start();
    new Thread(consumer).start();
  }
}

class Producer implements Runnable {
  private BlockingQueue<Integer> queue;

  public Producer(BlockingQueue<Integer> queue) {
    this.queue = queue;
  }

  public void run() {
    try {
      for (int i = 0; i < 100; ++i) {
        // Wrzuć element na kolejkę
        queue.put(i);
        System.out.println("Produced: " + i);
      }
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

class Consumer implements Runnable {
  private BlockingQueue<Integer> queue;

  public Consumer(BlockingQueue<Integer> queue) {
    this.queue = queue;
  }

  public void run() {
    try {
      for(int i = 0; i < 100; ++i) {
        // Pobierz element z kolejki
        int item = queue.take();
        System.out.println("Consumed: " + item);
      }
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Oraz wynik z działania programu.

Produced: 0
Consumed: 0
Produced: 1
Consumed: 1
Produced: 2
Consumed: 2
Produced: 3
Consumed: 3
Produced: 4
Consumed: 4
Produced: 5
Consumed: 5
Produced: 6
Consumed: 6
Produced: 7
Consumed: 7
Produced: 8
Consumed: 8
Produced: 9
Consumed: 9
Produced: 10
Consumed: 10
Produced: 11
Consumed: 11
Produced: 12
Consumed: 12
Produced: 13
Consumed: 13
Produced: 14
Consumed: 14
Consumed: 15
Produced: 15
Produced: 16
Produced: 17
Produced: 18
Produced: 19
Consumed: 16
Consumed: 17
Consumed: 18
Consumed: 19