Jak to jest możliwe, że Twój komputer potrafi jednocześnie grać muzykę, odtwarzać film na Youtube, pobierać pliki czy odbierać pocztę?

To zasługa wątków i szybkiego przełączania się procesora, który je wykonuje.

Programy wykonywane na komputerze potrzebują różnych zasobów - dostępu do dysku, do pamięci RAM, do danych sieciowych, do drukarki, czy do procesora.

Procesor wykonuje kolejne instrukcje kodu Twojego programu.

W momencie, w którym czeka na dane z dysku, czy z sieci jest bezczynny i swoje przetwarzanie mógłby przekazać na chwilę innemu programowi - inaczej procesowi.

Czasami, niektóre programy mogą wykonywać wiele rzeczy naraz, mimo że są jednym procesem.

W tym celu uruchamiają podprocesy - inaczej wątki.

Wątki współdzielą pamięć i mogą konkurować o dostęp do procesora.

Dzięki temu w momencie, gdy jedne instrukcje kodu nie potrzebują korzystać z procesora - bo oczekują na przykład na odczytanie danych z bazy - mogą przekazać ten zasób innym wątkom.

Poprzez szybkie przełączanie kontekstu procesora, wiele działań programu może wykonywać się niemal jednocześnie z punktu widzenia użytkownika.

Dzięki programom wielowątkowym jedna aplikacja w Javie jest w stanie obsłużyć na przykład 1000 zapytań HTTP na sekundę, zapisywać dane do bazy i wykonywać skomplikowane obliczenia matematyczne - jednocześnie.

Tworząc komercyjne aplikacje Javowe, nie sposób nie korzystać z wątków.

Niezależnie czy tworzysz oprogramowanie bez żadnego frameworka, czy oparte na Springu, Akce, bądź innych narzędziach Twoja aplikacja korzysta z wątków w bardzo wielu miejscach.

Każda aplikacja HTTP w Javie korzysta z wątków do obsługi zapytań klientów.

Czy wiesz, jak duży ruch jest w stanie obsłużyć? Jak bardzo jest wykorzystywana pula wątków w niej używana? Co się stanie, gdy Twoja liczba żądań do Twojej aplikacji będzie zbyt duża? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, powinieneś przestudiować temat programowania wielowątkowego.

Dzisiaj zapraszam Cię do pobrania mojego dokumentu, w którym prezentuję 8 ciekawych rzeczy, których mogą nie wiedzieć Twoi koledzy.