Najprostszy Sposób, Żeby Rozpocząć Nowy Projekt w Springu

Spring to najpopularniejszy obecnie framework służący do budowania aplikacji w Javie. Oferty pracy niemal zawsze wymieniają go w wymaganiach. Ale na początku zawsze musi być ten pierwszy krok - czyli wystartowanie nowego projektu. Jak to zrobić? Zapraszam do środka!

Jeśli chcesz rozpocząć nowy projekt masz dwa wyjścia:

 1. ręcznie tworzyć nowy projekt Javowy w twoim IDE i dodawać odpowiednie zależności do Springa
 2. wejść na stronę start.spring.io i mieć to z głowy ;)

Jesteś wygodny, więc wchodzisz na start.spring.io i na początek wybierasz następujące opcje:

 • project: Gradle Project
 • language: Java
 • Spring Boot: 2.1.6
 • Project Metadata:
  • group: com.darek1024
  • artifact: myapp
  • Options
   • Packaging: Jar
   • Java: 12

I to wszystko. Klikasz Generate the project i paczka z nowym projektem Springowym już ląduje na Twoim komputerze.

Rozpakowujesz otrzymanego zipa i odpalasz:

./gradlew bootRun

W tym momencie do projektu ściągane są wszystkie potrzebne zależności. Po chwili twoim oczom powinno pojawić się następujące wyjście z programu:

➜ myapp git:(master) ✗ ./gradlew bootRun
Using gradle at '/Users/darek/git/myapp/gradlew' to run buildfile '/Users/darek/git/myapp/build.gradle':

Starting a Gradle Daemon, 1 incompatible Daemon could not be reused, use --status for details

> Task :bootRun

 .  ____     _      __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
 ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::    (v2.1.6.RELEASE)

2019-07-03 06:51:50.345 INFO 93094 --- [      main] com.darek1024.myapp.MyAppApplication  : Starting myappApplication on MacBook-Pro-Dariusz.local with PID 93094 (/Users/darek/git/myapp/build/classes/java/main started by darek in /Users/darek/git/myapp)
2019-07-03 06:51:50.358 INFO 93094 --- [      main] com.darek1024.myapp.MyAppApplication  : No active profile set, falling back to default profiles: default
2019-07-03 06:51:51.239 INFO 93094 --- [      main] com.darek1024.myapp.MyAppApplication  : Started myappApplication in 1.402 seconds (JVM running for 1.891)

BUILD SUCCESSFUL in 13s
3 actionable tasks: 3 executed

W ten sposób uruchomiłeś pierwszy projekt w Springu.

Tak powinna wyglądać struktura plików w projekcie:

➜ myapp git:(master) tree 
.
├── HELP.md
├── build
│  ├── classes
│  │  └── java
│  │    └── main
│  │      └── com
│  │        └── darek1024
│  │          └── myapp
│  │            └── MyAppApplication.class
│  ├── generated
│  │  └── sources
│  │    └── annotationProcessor
│  │      └── java
│  │        └── main
│  ├── resources
│  │  └── main
│  │    └── application.properties
│  └── tmp
│    └── compileJava
├── build.gradle
├── gradle
│  └── wrapper
│    ├── gradle-wrapper.jar
│    └── gradle-wrapper.properties
├── gradlew
├── gradlew.bat
├── settings.gradle
├── myapp.iml
└── src
  ├── main
  │  ├── java
  │  │  └── com
  │  │    └── darek1024
  │  │      └── myapp
  │  │        └── MyAppApplication.java
  │  └── resources
  │    └── application.properties
  └── test
    └── java
      └── com
        └── darek1024
          └── myapp
            └── MyAppApplicationTests.java

Wypiszmy jeszcze standardowe Hello, World by sprawdzić jak całość ze sobą działa. W tym celu edytuj plik MyAppApplication.java i dodaj beana implementującego interfejs CommandLineRunner.

@SpringBootApplication
public class myappApplication {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(myappApplication.class, args);
  }

  @Bean
  public CommandLineRunner commandLineRunner() {
    return new CommandLineRunner() {
      @Override
      public void run(String... args) throws Exception {
        System.out.println("Hello, World!");
      }
    };
  }

}

Uruchom projekt ponownie i Twoim oczom powinien pokazać się ulubiony napis programistów ;)

Jeśli chcesz, na start.spring.io możesz już od razu dodawać potrzebne zależności (dependencies) do Twojego projektu, ale równie dobrze możesz zacząć z minimalnym zestawem a potem dodawać kolejne elementy w ramach potrzeb, gdy Twój projekt będzie się rozwijał.

To wszystko w tej krótkiej lekcji. W kolejnych będę odkrywał przed Tobą następne elementy najpopularniejszego frameworka w świecie Javy.

Psst... 👋 Sprawdź Szkołę Springa! 🍃

12-modułowy program, który nauczy Cię tworzyć własne aplikacje w Springu od 0 do wdrożenia na produkcję.