Dzisiaj mam dla Ciebie wpis, który odmieni Twoje developerskie życie.

Jeśli korzystasz z IntelliJ IDEA Ultimate (a powinieneś, jeśli szanujesz swój czas i pracodawcy), to mam do Ciebie prośbę.

Utwórz plik requests.http w katalogu dev Twojego projektu.

Wpisz do niego:

# plik: requests.http
GET https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1

Po lewej pojawi się ikona do uruchomienia. Bum! Właśnie uruchomiłeś najlepszego klienta HTTP - i w dodatku miałeś go pod ręką.

Ale po co wołać obce API, jak można swoje? Otóż to. Czasami potrzebujesz sprawdzić coś ręcznie, więc wystarczy, że wpiszesz odpowiednie zapytania do pliku requests.http i możesz:

 • wykonywać je wielokrotnie,
 • trzymać ich historię w repozytorium (!),
 • współdzielić z innymi członkami zespołu,
 • przestać kolejny raz szukać requestów w Postmanie czy w historii komend curl.

Co jeszcze potrafi klient HTTP? Sprawdź sam tworząc plik http-client.env.json

{
  "dev": {
    "api": "http://localhost:8080/api",
    "user": "",
    "password": ""
  },
  "staging": {
    "api": "https://staging.sztukakodu.pl/api",
    "user": "",
    "password": ""
  },
  "production": {
    "api": "https://sztukakodu.pl/api",
    "user": "",
    "password": ""
  }
}

Oraz plik http-client.private.env.json (tylko pamiętaj aby dodać go do swojego .gitignore), w którym możesz trzymać hasła do swoich usług:

{
  "dev": {
    "user": "john",
    "password": "secret123"
  },
  "staging": {
    "user": "john",
    "password": "secret123"
  },
  "production": {
    "user": "admin",
    "password": "cantTellYou"
  }
}

Teraz requesty w pliku requests.http możesz definiować z użyciem propertiesów:

GET /admin/users
Authorization: Basic 
Content-Type: application/json

Odpalając żądanie w IntelliJ-u, wybierasz które propertiesy powinien użyć (dev, staging lub production).

klient

Mało? Spróbuj wkleić do pliku requests.http Twoje żądanie curl z historii komend. Lub z narzędzi developerskich Chrome (Copy > Copy as curl).

Jeszcze mało? Możesz zapisać dane z odpowiedzi do późniejszego ich używania w kolejnych requestach (np. dane autoryzacyjne).

POST https://httpbin.org/post
Content-Type: application/json

{
  "token": "my-secret-token"
}

# Zapisz token w zmiennnej "auth_token"
> {%
  client.global.set("auth_token", response.body.json.token);
%}

###
# Wykorzystaj zapisaną zmienną w kolejnych żądaniach
GET https://httpbin.org/headers
Authorization: Bearer {{auth_token}}

Oczywiście nie musisz ograniczać się do jednego pliku requests.http. Możesz stworzyć logiczne pliki na poszczególne elementy aplikacji, pliki na żądania do zewnętrznych serwisów, czy do przeglądania logów, albo metryk. Pełna dowolność, a przy tym możliwość trzymania żądań w historii Gita, łatwe odpalanie na wielu środowiskach i wygodne opcje konwersji z dotychczasowych narzędzi (curl, Postman czy Chrome).

Dla mnie to narzędzie jest jednym z największych odkryć IntelliJ-a ostatnich miesięcy i bardzo zmieniło wygodę mojej pracy. Jeśli jeszcze z niego nie korzystasz, czas najwyższy zacząć!

Potrzebujesz więcej informacji? Kliknij tu, tu albo tu.