Wstrzykiwanie zależności to najważniejsza funkcja Springa. To dzięki niemu nie musimy ręcznie tworzyć całego grafu obiektów naszej aplikacji. Wystarczy, że zarejestrujemy nasze beany w kontekście Springa a ten automatycznie zajmie się dostarczeniem ich w potrzebne miejsca. O ile technika ta jest bardzo przydatna i popularna, o tyle nie trudno ustrzec się od błędów. Zapraszam do wpisu, w którym zaprezentuję dobre i złe praktyki z nią związane.

1. Wstrzykiwanie przez pola, czy przez konstruktor? #

Jeśli chodzi o wstrzykiwanie zależności mamy dwa podejścia. Przez pola i przez konstruktor. Wstrzykiwanie przez pola wygląda w następujący sposób.

class EmailSender {
 @Autowired
 private EmailRepository repository;

 @Autowired
 private EmailService emailService;

 // business methods
 void sendEmails() {
  // ...
 }
}

W tym przypadku przy tworzeniu beana EmailSender Spring najpierw tworzy go za pomocą domyślnego, pustego konstruktora - new EmailSender(), a potem za pomocą refleksji ustawia wartości prywatnych pól - repository i emailService.

Czy możemy zrobić to lepiej? Zobaczmy, jak wygląda wstrzykiwanie przez konstruktor:

class EmailSender {
 private final EmailRepository repository;
 private final EmailService emailService;

 @Autowired
 EmailSender(EmailRepository repository, EmailService emailService) {
  this.repository = repository;
  this.emailService = emailService;
 }

 // business methods
 void sendEmails() {
  // ...
 }

}

W tym momencie tworząc nową instację EmailSender-a Spring od razu tworzy prawidłowy obiekt wołając konstruktor new EmailSender(repository, emailService).

Dodatkowo wstrzyknięte zależności oznaczone są słowem kluczowym final, dzięki któremu po pierwsze mamy pewność, że nikt ich więcej nie zmieni, a po drugie upewniamy się, że EmailSender zostanie udostępniony innym obiektom wtedy i tylko wtedy, gdy zostanie poprawnie stworzony do końca (klasa nie wycieknie częściowo zainicjalizowana).

W pierwszym przypadku przez pewien moment EmailSender jest w niepoprawnym stanie i jego zależności są puste. W takiej sytuacji nietrudno o NullPointerException i niespodziewane błędy.

Drugie podejście gwarantuje nam też sprawdzenie poprawności tworzenia EmailSendera. Po pierwsze, nie mamy innej możliwości stworzenia go, niż przez konstruktor - który wymaga wszystkich argumentów, a po drugie przy zmianie listy tych zależności, od razu dostaniemy błąd kompilacji.

Dlatego zawsze warto deklarować zależności swoich klas przez konstruktor, a nie przez pola.

2. Wstrzykiwanie wszystkiego co się da #

Poznając Springa i jego możliwości wstrzykiwania zależności wiele osób może mieć tendencję do tworzenia wszystkich komponentów aplikacji za pomocą mechanizmu automatycznego wstrzykiwania. To błąd. Niekoniecznie trzeba wszystkie nasze klasy oddać w ręce frameworka.

W wielu przypadkach okazuje się, że dużo lepiej jest tworzyć obiekty ręcznie. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad tym jak obiekty są tworzone i z jakimi parametrami zostały uruchomione. Dla Spring możemy zostawić stworzenie większych agregatów zawierających całe grafy obiektów, które wcześniej stworzyliśmy wołając samodzielnie konstruktory.

Jak to może wyglądać? Na przykład tak.

@Configuration
class EmailConfiguration {

 @Bean
 public EmailFacade emailFacade(EmailRepository repository) {
  EmailService emailService = new MailgunEmailService(mailgun.apiKey(), mailgun.apiSecret());
  EmailSender sender = new EmailSender(repository, emailService);
  EmailTemplateEngine templateEngine = new ThymeleafEmailTemplateEngine(...);
  return new EmailFacade(sender, templateEngine);
 }
}

W tym momencie korzystamy ze wstrzyknięcia EmailRepository przez Springa, a na zewnątrz do kontekstu frameworka zwracamy tylko EmailFacade. Klasy EmailService czy EmailSender w ogóle nie trafiają do Springa i tym samym ograniczamy jego wpływ frameworka na architekturę naszej aplikacji.

3. Wstrzykiwanie konkretnych klas, czy interfejsów? #

Kolejna lekcja dotycząca wstrzykiwania zależności dotyczy odwiecznego problemu: konkretna implementacja vs interfejs. Wielu osobom może wydawać się, że jeśli mamy tylko jedną implementację danej odpowiedzialności biznesowej to nie ma sensu bawić się w interfejsy. To błąd.

Korzystanie z interfejsów pozwoli nam w bardzo wygodny sposób tworzyć obiekty w zależności od kontekstu. Jakiego kontekstu? Bardzo często potrzebujemy innych usług na różnych środowiskach: uruchamianie aplikacji na maszynie dewelopera, uruchamianie testów, uruchamianie na środowisku testowym, uruchamianie na produkcji.

Wyobraź sobie ponownie klasę EmailService, która służy do wysyłki maili do klientów. Jeśli w tym celu korzystamy z zewnętrznej usługi (np. Mailgun) moglibyśmy mieć tylko jedną konkretną implementacją, która wysyła maile. Ale o wiele lepiej jest wydzielić interfejs EmailService i dostarczyć różne implementacje w zależności od kontekstu:

 • MailgunEmailService - do faktycznej wysyłki za pomocą serwisu, np. na produkcji, czy środowisku testowym (sandbox, staging),
 • ConsoleEmailService - do uruchamiania na maszynie deweloperskiej, zamiast wysyłania maili wypisuje ich treść na konsolę,
 • CaptchuringEmailService - do testów, zamiast wysyłać maile zapisuje je w pamięci i pozwala na weryfikację założeń.

Jeśli zawsze tworząc nowe beany Springa, będziesz stosował się do tej zasady, długoterminowo zobaczysz jak łatwo testuje i modyfikuje się Twoją aplikację. Programowanie w Javie i Springu może być przyjemne nie tylko w pierwszych 3 miesiącach projektu, ale także po 2, 3 czy 5 latach ;)

4. Używanie wielu konstruktorów (najlepszy jest jeden i koniec kropka) #

Zdarza się, że definiując komponenty aplikacji potrzebujemy różnych zachowań. Wtedy - korzystając już z punktu 1 - tworzymy różne konstruktory naszej klasy.

class EmailSender {
 private final EmailRepository repository;
 private final EmailService emailService;
 private EmailBlacklist blacklist;

 
 EmailSender(EmailRepository repository, EmailService emailService) {
  this(repository, emailService, null);
 }

 EmailSender(EmailRepository repository, EmailService emailService, EmailBlacklist blacklist) {
  this.repository = repository;
  this.emailService = emailService;
  this.blacklist = blacklist;
 }

}

To niestety kolejny błąd. Po pierwsze nie możemy skorzystać z automatycznego tworzenia obiektu przez Springa - ponieważ nie będzie wiedział, który konstruktor wybrać - a po drugie tworzymy zamieszanie dla programistów, który konstruktor jest właściwy.

Nigdy nie doprowadzaj do sytuacji, w której tworzenie Twojej klasy może prowadzić do dwóch różnych stanów. Powinieneś mieć zawsze jeden konstruktor, który stworzy poprawny obiekt. Jeśli potrzebujesz zmienić zachowanie danego komponentu w zależności od środowiska (np. EmailBlacklist), to - stosując punkt 3 - dostarcz inną implementację. Ale nigdy nie pozwól stworzyć obiektu w niepoprawny sposób, pozwalając tym samym na tworzenie niepoprawnych (pustych) zależności.

Więcej konstruktorów możesz mieć tylko w momencie, gdy one w rezultacie też tworzą poprawny obiekt. Na przykład jak poniżej.

class EmailSender {
 private final EmailRepository repository;
 private final EmailService emailService;
 private final EmailBlacklist blacklist;

 
 EmailSender(EmailRepository repository, EmailService emailService) {
  this(repository, emailService, EmailBlacklist.empty());
 }

 EmailSender(EmailRepository repository, EmailService emailService, EmailBlacklist blacklist) {
  this.repository = repository;
  this.emailService = emailService;
  this.blacklist = blacklist;
 }

}

Zauważ, ze teraz pole EmailBlacklist otrzymało modyfikator final, a EmailSender nie będzie posiadał pól, które ustawione są na null-e.

5. Stosowanie Profili #

Ostatnim elementem, który warto zastosować przy definicji swoich komponentów w Springu jest wykorzystanie profili. Dzięki temu, łatwo będziesz mógł wybrać konkretną implementację danej klasy w zależności od kontekstu uruchomienia aplikacji. Na przykład.

@Configuration
class EmailConfiguration {

 @Bean
 @Profile({"production", "staging", "sandbox"})
 public EmailService mailgunEmailService() {
  return new MailgunEmailService(mailgun.apiKey(), mailgun.apiSecret());
 }

 @Bean
 @Profile("dev")
 public EmailService consoleEmailService() {
  return new ConsoleEmailService();
 }

 @Bean
 @Profile("test")
 public EmailService testEmailService() {
  return new CaptchuringEmailService();
 }
}

Teraz podając odpowiednie wartości startowae, np. --spring.profiles.active=dev, możesz w łatwy sposób wybrać, która klasa zostanie stworzona przez Springa. W tym przypadku będzie to consoleEmailService.

Podsumowanie #

To wszystko na dzisiaj. Teraz powinieneś wiedzieć już jakie są najlepsze praktyki dotyczące wstrzykiwania zależności w Springu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to przygotowałem dokument, w którym prezentuję 10 Najlepszych Sztuczek Senior Deweloperów w Springu, w którym znajdziesz więcej takich porad.

Dziękuję Ci za Twój czas i jeśli mogę Ci jakoś pomóc, daj znać w komentarzu poniżej ;)