Jeśli pracujesz na co dzień z Javą i Hibernatem, są duże szanse, że Twój program zgłosił Ci wyjątek LazyInitializaitonException.

Z czego on wynika i jak sobie z nim poradzić?

Najpierw przygotujmy sobie fragment kodu, w którym zpreprodukujemy dany przypadek. #

Mamy dwie encje - Comment i Blogpost.

@Entity
public class Comment {
  @Id
  @GeneratedValue
  private Long id;
  private String author;
  private String content;
}
@Entity
public class Blogpost {
  @Id
  private Long id;
  private String title;
  private String content;

  @OneToMany(cascade = {CascadeType.MERGE, CascadeType.PERSIST})
  @JoinColumn(name = "post_id")
  private Set<Comment> comments;
}

Jak widać, jest między nimi prosta relacja - OneToMany.

Jeden wpis na blogu może mieć wiele komentarzy.

Przygotujmy sobie teraz proste repozytorium do pobierania blogpostów.

public interface BlogpostRepository extends JpaRepository<Blogpost, Long> {
}

I napiszmy prosty test.

 1. Tworzymy zbiór komentarzy - z jednym komentarzem.
 2. Oraz jedną książkę - do której przypisujemy ten komentarz.
 3. W teście pobieramy samą książkę, a potem próbujemy zliczyć liczbę wszystkich komentarzy.
 4. W efekcie dostajemy LazyInitializationException 👻
@SpringBootTest
class BlogpostTest {

  @Autowired
  BlogpostRepository repository;

  @BeforeEach
  public void setup() {
    Set<Comment> comments = Set.of(
      new Comment(1L, "Frodo Baggins", "One To Rule Them All!")
    );
    Blogpost blogpost = new Blogpost(1L, "Atlas Shrugged", "Who is John Galt?", comments);
    repository.save(blogpost);
  }

  @Test
  void throwsLazyInitException() {
    // when
    Blogpost blogpost = repository.getById(1L);

    // then
    assertThrows(
      LazyInitializationException.class,
      () -> blogpost.getComments().size()
    );
  }
}

Po uruchomieniu tego testu zobaczymy zielony napis: TESTS PASSED ✅

Ok. A z czego to wynika? #

Relacja między Blogpost a Comment sprawia, że przy pobieraniu wpisu, komentarze pobierane są w sposób Lazy.

Oznacza to, że jeśli nie wskażemy wprost, Hibernate nie zaciągnie tych dodatkowych wierszych do pamięci naszej aplikacji.

Wynika to z optymalizacji, które Hibernate próbuje dla nas zrobić.

Oraz z domyślnej wartości parametru fetchType w adnotacji @OneToMany.

Sesja Hibernatowa (otwarte połączenie do bazy danych) jest tutaj krótkotrwała i odbywa się tylko w momencie zawołania kodu: Blogpost blogpost = repository.getById(1L).

Potem sesja (połączenie do bazy danych) jest zamykane i w momencie, gdy próbujemy pobrać komentarze do wpisu: blogpost.getComments().size() Hibernate nie ma już połączenia z bazą danych i informuje nas o tym wyjątkiem LazyInitializaitonException.

Jak to w takim razie naprawić? #

Rozwiązań jest kilka.

Przyjrzyjmy się im po kolei.

Rozwiązanie 1 - Założenie transakcji.

@Test
@Transactional
void fetchesBlogpostWithCommentsInTransaction() {
  // when
  Blogpost blogpost = repository.getById(1L);

  // then
  assertEquals(1, blogpost.getComments().size());
}

Najprostszy sposób. Przez zastosowanie adnotacji @Transactional instruujemy Hibernate-a by przez całą metodę testową miał otwartą sesję do bazy danych.

Dzięki temu w momencie zawołania blogpost.getComments().size() wykonywane są pod spodem kolejne zapytania SQL, które dociągają brakujące komentarze do naszej aplikacji.

Rozwiązanie 2 - Join Fetch

Minusem poprzedniego rozwiązania jest generowanie tak zwanego problemu N + 1.

Między aplikacją a bazą danych wykonywanych jest zbyt wiele zapytań.

Rozwiązaniem może być skorzystanie z polecenia JOIN FETCH.

public interface BlogpostRepository extends JpaRepository<Blogpost, Long> {
  @Query("SELECT b FROM Blogpost b JOIN FETCH b.comments WHERE b.id = :id")
  Blogpost getByIdWithComments(@Param("id") Long id);
}

W tym wypadku musimy zdefiniować dodatkowo zapytanie w BlogpostRepository, w którym definiujemy wprost, że chcemy by zależne encje były również od razu pobrane z bazy danych.

@Test
void fetchesBlogpostWithCommentsInSingleCall() {
  // when
  Blogpost blogpost = repository.getByIdWithComments(1L);

  // then
  assertEquals(1, blogpost.getComments().size());
}

Test ponownie przechodzi, a my znacznie zredukowaliśmy liczbę zapytań do bazy.

Rozwiązanie 3 - Entity Graph

Alternatywnym sposobem jest skorzystanie z konstrukcji @EntityGraph. Tak jak widać na poniższym fragmencie kodu.

public interface BlogpostRepository extends JpaRepository<Blogpost, Long> {
  @EntityGraph(attributePaths = {"comments"})
  Blogpost getBlogpostGraphById(Long id);
}

Efekt będzie podobny jak w JOIN FETCH, a nasz test ponownie będzie zielony.

@Test
void fetchesBlogpostWithCommentsGraph() {
  // when
  Blogpost blogpost = repository.getBlogpostGraphById(1L);

  // then
  assertEquals(1, blogpost.getComments().size());
}

Rozwiązanie 4 - Named Entity Graph

Możemy też skorzystać z konstrukcji Named Entity Graphs.

W tym przypadku definiujemy nazwany graf encji w definicji klasy i wskazujemy wprost, jakie dodatkowe relacje chcemy pobrać attributeNodes = { @NamedAttributeNode("comments") }.

Nazwany graf encji @NamedEntityGraph(name = "Blogpost.comments") wykorzystamy potem w JpaRepository.

@Entity
@NamedEntityGraph(
  name = "Blogpost.comments",
  attributeNodes = { @NamedAttributeNode("comments") }
)
public class Blogpost {
  @Id
  private Long id;
  private String title;
  private String content;

  @OneToMany(cascade = {CascadeType.MERGE, CascadeType.PERSIST})
  @JoinColumn(name = "post_id")
  private Set<Comment> comments;
}
public interface BlogpostRepository extends JpaRepository<Blogpost, Long> {
  @EntityGraph("Blogpost.comments")
  Blogpost getBlogpostNamedGraphById(Long id);
}

I tak jak poprzednio, test przechodzi na zielono.

@Test
void fetchesBlogpostWithCommentsNamedGraph() {
  // when
  Blogpost blogpost = repository.getBlogpostNamedGraphById(1L);

  // then
  assertEquals(1, blogpost.getComments().size());
}

Rozwiązanie 5 - FetchType.EAGER (raczej! tego nie rób)

Ostatnie, ale najmniej zalecane rozwiązanie.

Zmiana sposobu pobierania encji z Lazy na Eager: @OneToMany(..., fetch = FetchType.EAGER).

@Entity
public class Blogpost {
  @Id
  private Long id;
  private String title;
  private String content;

  @OneToMany(
    cascade = {CascadeType.MERGE, CascadeType.PERSIST},
    fetch = FetchType.EAGER
  )
  @JoinColumn(name = "post_id")
  private Set<Comment> comments;
}

W tym przypadku komentarze zawsze będą pobierane, gdy będziemy z bazy pobierać też wpisy na bloga.

@Test
void fetchesCommentsEagerly() {
  // when
  Blogpost blogpost = repository.findById(1L).get();

  // then
  assertEquals(1, blogpost.getComments().size());
}

Sprawi to, że test będzie zielony.

Ale wydajnościowo może sprawić nam problemy.

W końcu nie zawsze będziemy chcieli pobierać razem z wpisami ich wszystkie komentarze.

W przypadku skorzystania z tej opcji, nie mamy możliwości wybory czy chcemy czy nie pobrać komentarze.

W poprzednich rozwiązaniach, to my decydujemy, kiedy będziemy dodatkowe encje z bazy danych wyciągać.

W porządku. To z czego to wszystko wynika? #

 1. Źródłem problemu jest tzw. lazy-loading.
 2. Optymalizacja, którą stosuje Hibernate przy zapewnić wysoką wydajność Twojej aplikacji.
 3. Niestety bez znajomości tego mechanizmu, działanie Twojej aplikacji - jak w zaprezentowanym u góry przykładzie - może być dla Ciebie zaskakujące.

Dlatego przy relacjach OneToMany, ManyToOne i ManyToMany upewnij się, że w odpowiedni sposób rozwiązujesz kwestię relacji.