Kontenery stały się jedną z najważniejszych zmian technologicznych w kontekście wytwarzania oprogramowania ostatnich lat. Niezależnie od języka programowania, bycia frontend lub backend deweloperem, testerem czy devopsem, każdy ma dzisiaj styczność z Dockerem i aplikacjami uruchamianymi z kontenera.

W jaki sposób umieścić naszą aplikację Springową w kontenerze? Zapraszam.

Więc aby stworzyć obraz Dockerowy dla naszej aplikacji potrzebujemy wykonać następujące kroki:

 1. Stworzyć aplikację ;)
 2. Stworzyć Dockerfile - plik opisujący jak ma wyglądać nasz obraz,
 3. Dodać plugin do automatycznego budowania obrazu.

Pełny kod źródłowy przedstawianego przykładu znajdziesz na https://github.com/darek1024/sk-spring-boot-docker

Tworzymy aplikację #

W najprostszy możliwy sposób pobieramy aplikację ze Spring Initializr-a. Ja wybieram:

 • projekt typu: Maven,
 • język: Java,
 • Spring Boot: 2.1.6.

Do listy zależności dokładamy Spring Web Starter. Pomoże nam on zweryfikować działanie naszej aplikacji.

Pobraną paczkę rozpakowujemy i dodajemy REST-owy kontroler - do obsługi prostego żądania HTTP.

@RestController
public class HelloController {

  @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
  public String hello(@RequestParam Optional<String> name) {
    return name.map(n -> "Hello " + n + "!").orElse("Hello, World!");
  }

}

Budujemy naszą aplikację.

./mvnw package

I uruchamiamy - jak każdą aplikację Javową.

java -jar ./target/dockerdemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar

Gdy aplikacja się uruchomi, sprawdzamy, czy działa jak powinna.

$ curl localhost:8080
$ curl 'localhost:8080?name=Adam'

Przygotowanie Dockerfile #

Drugim ważnym elementem układanki jest stworzenie pliku Dockerfile - czyli opisu obrazu, który chcemy zbudować. Dzięki niemu Docker będzie w stanie skonteneryzować naszą aplikację.

Przykładowy plik umieszczamy w głównym katalogu z aplikacją pod nazwą Dockerfile.

FROM openjdk:12-jdk-alpine
ARG JAR_FILE
COPY ${JAR_FILE} app.jar
ENTRYPOINT ["java","-jar","/app.jar"]
EXPOSE 8080

Co my tu mamy?

Obraz źródłowy

FROM openjdk:12-jdk-alpine

Tworzymy obraz dockerowy na podstawie obrazu openjdk:12-jdk-alpine. Bardzo małego obrazu z Javą w wersji 12 wydawaną przez OpenJDK.

Paczkę z aplikacją

ARG JAR_FILE
COPY ${JAR_FILE} app.jar

Definiujemy zmienną JAR_FILE i prosimy aby plik na który wskazuje skopiować na ścieżkę app.jar w kontenerze.

Komendę uruchomieniową

ENTRYPOINT ["java","-jar","/app.jar"]

Wskazujemy komendę, która ma zostać wywołana w momencie startu aplikacji. W tym wypadku jest to najzwyklejsze java -jar /app.jar.

Dokumentację wystawianego portu

EXPOSE 8080

Polecenie EXPOSE informuje jaki port wystawia nasza aplikacja. Uwaga: jest to tylko polecenie informujące, nie ma ono wpływu na to, które faktycznie porty aplikacja uruchomi.

Budujemy nasz obraz #

Teraz gdy mam gotowy plik Dockerfile możemy zbudować obraz Dockerowy poleceniem:

docker build -t darek1024/myapp .

Gdzie wskazujemy tag, pod którym aplikacja ma się zbudować - darek1024/myapp oraz katalog źrodłowy, z którego paczka ma zostać zbudowana. W tym wypadku obecny katalog.

A, zapomnielibyśmy jeszcze o JAR_FILE. Więc tym razem już pełna komenda.

docker build --build-arg JAR_FILE=target/dockerdemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar \
  -t darek1024:myapp .

Teraz możemy uruchomić naszą aplikację w dockerze.

docker run darek1024:myapp

Potrzebujemy jednak jeszcze wystawić porty aplikacji by móc się z nią skomunikować. Mamy dwie opcje - automatyczną publikację wszystkich portów (udokumentowanych poleceniem EXPOSE).

docker run -P darek1024:myapp

Lub wyspecyfikowanie potrzebnych portów i ich mapowań na nasz system.

docker run -p 9090:8080 darek1024:myapp

W pierwszym przypadku (-P) aplikacja uruchomi się na losowym porcie, który możemy podejrzeć komendą docker ps.

W drugim, po prostu wystarczy jak sprawdzimy stronę localhost:9080. Tam powinna stać nasza aplikacja.

Automatyzacja #

Wszystko fajnie, ale jeśli zauważyłeś to mamy w całym procesie dwa manualne kroki, które musimy wykonać jeden po drugim:

 1. Zbudować aplikację komendą ./mnvw package - to utworzy plik target/dockerdemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar.
 2. Zbudować obraz dockerowy komendą docker build - z odpowiednimi parametrami.

Za każdym razem, kiedy chcemy stworzyć nowy obraz dockerowy, musielibyśmy wołać te dwie komendy. Czy możemy zrobić to lepiej?

dockerfile-maven-plugin

Z pomocą - w przypadku Mavena - przychodzi nam dockerfile-maven-plugin. Wystarczy do sekcji build pliku pom.xml dodać następujący wpis:

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>com.spotify</groupId>
      <artifactId>dockerfile-maven-plugin</artifactId>
      <version>1.4.12</version>
      <configuration>
        <repository>${docker.image.prefix}/${project.artifactId}</repository>
        <buildArgs>
          <JAR_FILE>target/${project.build.finalName}.jar</JAR_FILE>
        </buildArgs>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

A do sekcji properties określić prefix naszego obrazu.

<properties>
  <docker.image.prefix>darek1024</docker.image.prefix>
</properties>

I… to wszystko!

Co teraz? Za pomocą jednej komendy budujemy nowy obraz.

./mvnw dockerfile:build

Aby upewnić się, że wszystko przebiegło pomyślnie wystarczy zawołać docker images i upewnić się, że nasz nowy obraz został pomyślnie zbudowany.

$ docker images
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
darek1024/dockerdemo  latest       f19eed76dee0    12 seconds ago   356MB

Zauważ, że w dodanym pluginie wykorzystujemy zmienną JAR_FILE, której przekazujemy ścieżkę wynikową do zbudowanej aplikacji w Springu.

Podsumowanie #

Teraz możemy już z łatwością uruchamiać i dystrybuować naszą aplikację w formie obrazu Dockerowego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej proszę daj znać w komentarzu jakie treści interesowałyby Cię najbardziej.