Jak pracować z propertiesami w Springu? Najlepsze praktyki i rady

Wstrzykiwanie propertiesów może być jedną z najbardzej wartościowych praktyk programistycznych w Twoim arsenale. Jeśli będziesz ich używać w odpowiedni sposób mogą stać się niezastąpionym kompanem w uruchamianiu aplikacji na różnych środowiskach, czy na szybkim zmienianiu sposobu działania bez potrzeby ponownej kompilacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak pracować z nimi w Springu, to zapraszam do poniższego wpisu.

Czym są propertiesy i co w nich umieszczać? #

Zanim przejdziemy do szczegółów technicznych samego frameworka, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są propertiesy.

Są to wartości liczbowe i tekstowe, które wstrzykujemy do aplikacji w momencie uruchomienia.

Dobrymi przykładami mogą być:

 1. dane do połączenia z bazą danych (URL-e, dane użytkownika do zalogowania),
 2. definicje częstości wykonywania zadań cyklicznych przez aplikację (np. wyrażenia CRON, chociażby definiujące daty wysyłki maili do użytkowników),
 3. adresy i dane dostępowe do zewnętrznych API,
 4. limity połączeń do zewnętrznych serwisów,
 5. flagi uruchamiające, lub wyłączające jakieś funkcje systemu.

Parametry takie mogą oczywiście posiadać zdefiniowane w aplikacji wartości domyślne.

Jak wstrzykiwać propertiesy? #

W Springu istnieje na to wiele sposobów.

Najprostszy to adnotacja @Value nad polem, które można wstrzyknąć konstruktorem (zalecane!) lub w formie deklaracji w klasie.

class Wikipedia {
 
 public Wikipedia(@Value("${app.apis.wikipedia.max-concurrent-connections:6}") Long maxConcurrentConnections, ...) {
  this.maxConcurrentConnections = maxConcurrentConnections;
  // ...
 }
}

Zastosowania składnia ${app.apis.wikipedia.max-concurrent-connections:6} oznacza, że zostania użyta wartość parametru przekazana pod kluczem app.apis.wikipedia.max-concurrent-connections, lub w przypadku jej braku domyślna wartość 6.


Innym sposobem jest pobranie parametru z klasy Environment metodą getProperty . Klasę Environment mamy dostępną w kontekście Springa, więc możemy swobodnie z niej czytać.

class Wikipedia {
 
 public Wikipedia(Environment environment, ...) {
  this.maxConcurrentConnections = environment.getProperty("app.apis.wikipedia.max-concurrent-connections");
  // ...
 }
}

Trzeci sposób, najbardziej przeze mnie zalecany, to stosowanie @ConfigurationProperties. Za pomocą tej adnotacji budujemy wygodne i eleganckie klasy przechowujące zestaw parametrów znajdujących się pod tym samym kluczem nadrzędnym.

@Value 
@ConfigurationProperties("app.apis.wikipedia")
public class WikipediaConfig {
 String apiUrl;
 Long maxConcurrentConnections;
 String apiToken;
}

Wówczas instancję tej klasy tworzy dla nas Spring, a nam zostaje jedynie wstrzyknięcie jej w odpowiednie miejsce.

Wtedy zalecamy zapisać w zainteresowanej klasie referencję do całego configa i korzystać z odpowiednich parametrów w momencie wołania metod.

class Wikipedia {
 
 public Wikipedia(WikipediaConfig config) {
  this.config = config;
  // ...
 }

 List<Article> searchByPhrase(String phrase) {
  String url = config.getApiUrl();
  // ...
 }
}

Jak ustawiać propertiesy? #

Ok, wiemy już jak odczytywać parametry w aplikacji, ale jak je w ogóle przekazać? Istnieje… kilka sposobów :)

Plik application.properties

Najprostszy sposób, to skorzystanie z pliki application.properties (lub jego odpowiednika w YAML-u: application.yml). Wystarczy utworzyć go w katalogu src/main/resources a Spring Boot automatycznie załaduje go podczas uruchamiania aplikacji.

app.apis.wikipedia.apiUrl=https://api.wikipedia.org

Plik application-profile.properties

Oprócz standardowego pliku application.properties możemy łatwo nadpisać znajdujące się w nim wartości stosując profile aplikacji (ustawiane przełącznikiem podczas startu -Dspring.profiles.active=staging).

Jedną z konsekwencji użycia profilu jest możliwość zaczytania dedykowanego pliku z parametrami z nazwą profilu w nazwie pliku, np. application-staging.properties.

Zmienne środowiskowe

Jeszcze innym sposobem jest przekazywanie konkretnych parametrów za pomocą zmiennych środowiskowych.

Uruchamiając aplikację wystarczy, że podamy parametr -Dapp.apis.wikipedia.apiUrl=http://api.wikipedia.local. Jeśli chcemy uprościć cały proces, możemy nazwać zmienną środowiskową w pliku properties i za jej pomocą przekazać odpowiednią wartość.

spring.data.jdbc.url=${JDBC_URL:jdbc:postgresql://host:port}

Wtedy startujemy aplikację z parametrem -DJDBC_URL=jdbc:postgresql://localhost:3000 lub ustawiając zmienną środowiskową na odpowiednią wartość.

Jak nadpisywać? #

Jeśli chcemy w trakcie uruchamiania aplikacji podać cały plik z nowymi parametrami możemy to zrobić za pomocą parametru spring.config.additional-location. Wówczas nowe wartości będą mieć wyższy priorytet, od tych już zdefiniowanych plikiem .properties.

java -jar app.jar -Dspring.config.additional-location="C:/myapp/path/to/config/"

Jak sprawdzić podstawione wartości? #

Jest dużo sposobów wstrzykiwania wartości do aplikacji. Jak zatem sprawdzić co ostatecznie się w niej znalazło?

Wystarczy, że mamy w aplikacji dodaną zależność do Actuatora. Wtedy w application.yml wypisujemy endpointy, które chcemy uruchomić (nas interesuje głównie env).

management:
 endpoints:
  web:
   exposure:
    include: info, health, metrics, env

Potem uderzamy w adres http://localhost:8080/actuator/env i możemy zobaczyć jakie dokładnie parametry zostały dodane do aplikacji.

Podsumowanie #

Pisząc aplikację tworzymy pewien przepis wykonania reguł biznesowych. Dzięki podstawianiu parametrów z zewnątrz możemy łatwo uruchamiać aplikację w nieco innej formie. W tym wpisie dowiedziałeś się jak można w Springu przekazywać i nadpisywać parametry do swojej aplikacji.

Psst... 👋 Sprawdź Szkołę Springa! 🍃

12-modułowy program, który nauczy Cię tworzyć własne aplikacje w Springu od 0 do wdrożenia na produkcję.