Przełom roku to dobry moment na przyjrzenie się swoim finansom.

Wraz z firmą Pravna przyglądam się dziś popularnej formie rozliczania jaką jest IP Box.

Ta ulga podatkowa obniża podatek do 5%, a średnia roczna oszczędność wynosi 24 tysiące złotych!

Słyszałeś o IP Box, ale nie wiesz tak naprawdę, z czym się to wiążę? Ile konkretnie zyskasz? Co musisz zrobić, żeby uzyskać ulgę? I czy trzeba obawiać się kontroli?

Przygotowałem listę pytań do ekspertów firmy Pravna, którzy uzyskali ponad 2.850 interpretacji indywidualnych ze skutecznością na poziomie 99,8%.

Przejdźmy do listy.

1. Czym jest IP Box? #

IP Box to ulga w prawie podatkowym, która pozwala na obniżenie podatku do 5%. Działa od 2019 roku i można rozliczyć ją wstecznie. Prace zakwalifikowane do ulgi IP Box muszą mieć charakter innowacyjny oraz prowadzić do wytwarzania tzw. własności intelektualnej i sprzedawania praw autorskich do powstałego utworu.

2. Kto się kwalifikuje? #

Ulga IP Box skierowana jest do osób: fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę, rozliczających się podatkiem liniowym lub na skali podatkowej, realizujących prace prowadzące do wytworzenia, ulepszenia lub rozwinięcia kwalifikowanego IP, posiadających zestaw umów i faktur za rok podatkowy.

Tutaj bezpłatnie sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do ulgi IP Box

3. Ryczałt czy podatek liniowy? Jak IP Box wypada na tle innych form opodatkowania? #

Nowy-Nowy Ład wiele namieszał i sprawił, że branża IT musi odpowiedzieć sobie na ważne, ale to niezwykle ważne pytanie: jaką formę opodatkowania wybrać, by zaoszczędzić jak najwięcej. A potem postawić na podatek liniowy z IP Box’em. Ponoć liczą się czyny, a nie słowa. W tym przypadku najważniejsze będą liczby. Sprawdźmy na przykładzie, ile możemy zyskać oszczędności na konkretnej opcji podatkowej.

Przykład 1

Janek zarabia 25 000 zł netto miesięcznie, a jego koszty to 300 zł. Jaki podatek zapłaci w skali roku w zależności od formy opodatkowania?

 • Na 12% ryczałcie kwota podatku wyniesie 46 947,54 zł, a rzeczywiste obciążenie podatkowe 15,65%.
 • Na skali podatkowej, przy obciążeniu równym 30,94%, roczna kwota podatku Janka osiągnie aż 92 826,87 zł.
 • Przy podatku liniowym zapłaci on podatek w wysokości 68 535,18 zł przy obciążeniu wynoszącym 22,85%.

Łatwo zauważyć, że w takiej sytuacji najkorzystniej wypada ryczałt. Pora sprawdzić, co stanie się, gdy zastosujemy ulgę IP Box.

 • Na 12% ryczałcie roczna kwota podatku to wciąż 46 947,54 zł, a obciążenie podatkowe 15,65%.
 • Na skali podatkowej z ulgą IP Box Janek zapłaci roczny podatek w wysokości 41 324,57 zł, a rzeczywiste obciążenie spadnie do 13,77%. W porównaniu z ryczałtem zaoszczędzi on 5 622,96 zł w skali roku.
 • Przy podatku liniowym z ulgą IP Box wysokość rocznego podatku Janka obniży się do 28 737,17 zł, a obciążenie podatkowe do 9,58%. W ten sposób, porównując to z ryczałtem, zaoszczędzi on w ujęciu rocznym aż 18 210,36 zł.

Teraz widać wyraźnie, że to podatek liniowy z ulgą IP Box najbardziej się opłaca w 2023 roku. Chcesz obniżyć podatki i zwiększyć oszczędności? Już wiesz, co powinieneś wybrać.

4. Jakie dokumenty są potrzebne? #

Do złożenia wniosku o przyznanie ulgi IP Box potrzebujesz:

 • indywidualnej interpretacji podatkowej,
 • ewidencji IP Box,
 • PIT-IP (rozliczenie ulgi IP BOX).

Indywidualna interpretacja podatkowa to ważny dokument w drodze do uzyskania ulgi IP Box. Wydaje ją Krajowa Informacja Skarbowa na wniosek podatnika. Interpretacja udziela odpowiedzi, czy prawidłowo stosujesz przepisy podatkowe, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych albo, czy możesz skorzystać z nich w przyszłości. US prosi o nią w przypadku czynności sprawdzających.

Ewidencja IP Box to kolejny dokument niezbędny do przyznania ulgi. Można podzielić go na dwie części. Pierwsza to wykaz naszej pracy oraz wykonanych w danych miesiącach projektów. Druga zaś jest typowo księgowa, to dokument podobny do księgi przychodów i rozchodów. Obowiązkowo wpisujemy tutaj, według wzoru, faktury kwalifikujące nas do ulgi.

Jest jeszcze PIT-IP, który stanowi załącznik do deklaracji PIT. Związany jest z przychodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Składamy go w jednym egzemplarzu, niezależnie od ilości tych praw objętych rozliczeniami preferencyjnymi. Pozwala na korzystanie z 5% podatku w stosunku do dochodu z praw własności intelektualnej.

5. Czy ewidencja wymaga sporo pracy ze strony programisty? #

Każda osoba korzystająca z ulgi IP Box ma obowiązek prowadzić ewidencję. Ale czy jej prowadzenie to trudne zadanie? Może być problematyczne tylko z tego względu, że nigdzie nie wskazano jej urzędowego wzoru. My dajemy już swój sprawdzony. ;) Co musisz wiedzieć o jej prowadzeniu? Przede wszystkim, należy prowadzić ją tak, aby w rocznym zeznaniu podatkowym w łatwy sposób można było wykazać łączną sumę: przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu. Trzeba także wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z którego uzyskujesz przychody. Jeśli obawiasz się, że nie poradzisz sobie z prowadzeniem ewidencji IP Box, najlepiej powierzyć to zadanie profesjonaliście, który zna się na rzeczy.

6. Czy trudno uzyskać interpretację indywidualną? #

Łatwiej, gdy wiesz, jak to zrobić! ;)

Jak uzyskać taką interpretację indywidualną? Zacznij od wniosku. Należy dokładnie opisać w nim swoją sytuację, zadać pytania i przedstawić własne stanowisko. Następnie urząd sprawdza Twój wniosek. Im bardziej szczegółowo go wypełnisz, tym mniejsze ryzyko, że KIS odeśle go w celu uzupełnienia braków. Jeśli okaże się bezbłędny, otrzymasz interpretację indywidualną. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskaże w niej, czy postępujesz lub zamierzasz postępować prawidłowo.

Jeśli obawiasz się, czy poradzisz sobie z wnioskiem, zgłoś się do pravna.pl ;)

Zrealizowaliśmy już ponad 2850+ IP Box’ów ze skutecznością na poziomie 99,8%. Śmiało więc możemy powiedzieć, że nasi doradcy podatkowi mają tajemną wiedzę, jak robić to dobrze i skutecznie. Dajemy Ci 100% gwarancji uzyskania ulgi albo zwrot pieniędzy w przypadku negatywnego rozpatrzenia przez KIS.

Umów się na bezpłatną konsultację

pravna1

7. Czy wnioski są masowo odrzucane i trzeba walczyć w sądzie? #

Jeżeli nasz wniosek zostanie odrzucony, czyli negatywnie rozpatrzony, konieczna jest droga sądowa. Termin na wydanie interpretacji wynosi 3 miesiące. Zażalenie od decyzji można wnieść do 7 dni od rozstrzygnięcia wniosku. Niestety, zażalenia rzadko przynoszą rezultat, dlatego lepiej od razu wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W internecie krążą plotki o masowym odrzucaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej. Jednak, z naszego doświadczenia wynika, że wnioski wracają rozpatrzone pozytywnie i nie ma potrzeby obawiać się ich odrzucenia.

8. Kontrola ze strony Urzędu Skarbowego — jak wygląda i czy trzeba się jej obawiać? #

Kontrola skarbowa zawsze brzmi groźnie i budzi lęk. Niepotrzebnie. Urzędy Skarbowe rutynowo przeprowadzają czynności sprawdzające. Nie musi być to osobista wizyta, często kontakt ogranicza się do rozmowy telefonicznej lub wymiany maili. Urzędnicy chcą jedynie sprawdzić, czy informacje zawarte w rozliczeniu są zgodne z rzeczywistością. Wystarczy, na prośbę urzędu skarbowego, przesłać interpretację indywidualną oraz ewidencję IP Box. Urząd weryfikuje te dokumenty przed udzieleniem ulgi.

Czynności sprawdzające to nic innego jak formalna ocena poprawności dokumentów rozliczeniowych oraz weryfikacja poniesionych wydatków i osiągniętych dochodów. Jeśli dokumentację prowadzisz rzetelnie i prawidłowo, nie masz się czego bać.

9. Ile konkretnie można zyskać na IP Boxie? #

Wiemy już, że zastosowanie ulgi IP Box się opłaca. A ile konkretnie możemy na niej zyskać? Sprawdźmy to ponownie — tym razem na innych liczbach.

Przykład 1

Załóżmy, że Twoje miesięczne wynagrodzenie netto wynosi 25 000 zł, a ponoszone koszty 300 zł.

 • Rozliczając się 12% ryczałtem, w skali roku, zapłacisz podatek równy 46 947,54 zł.
 • Przy podatku liniowym bez ulgi kwota ta wzrasta do 68,535,18 zł.
 • Na skali podatkowej bez ulgi wynosi aż 92 826,87 zł.

Jak zmieni się sytuacja, gdy przy tych samych zarobkach i kosztach zastosujemy ulgę IP Box?

 • Na 12% ryczałcie wciąż zapłacisz roczny podatek w wysokości 46 947,54 zł.
 • Przy podatku liniowym z ulgą IP Box zmaleje on do 28 737,17 zł.
  • Oszczędzasz aż 18 210,36 zł.
 • Na skali podatkowej z ulgą IP Box zapłacisz 41 324,57 zł.

Gdy porównamy sam podatek liniowy, a w połączeniu z ulgą IP Box, daje nam to prawie 40 000 zł zysku w skali roku.

A jak wygląda sytuacja przy niższych zarobkach?

Przykład 2

Teraz załóżmy, że zarabiasz 15 000 zł netto miesięcznie, a Twoje koszty to wciąż 300 zł.

 • Na 12% ryczałcie, w ujęciu rocznym, zapłacisz 27 494,10 zł.
 • Przy podatku liniowym bez ulgi zapłacisz już 39 865,90 zł.
 • Na skali podatkowej bez ulgi kwota rocznego podatku wzrasta do 43 626,87 zł.

Teraz dodajmy ulgę IP Box.

 • Rozliczając się 12% ryczałtem, wciąż zapłacisz 27 494,10 zł w skali roku.
 • Przy podatku liniowym z ulgą IP Box kwota ta maleje do 16 859,99 zł.
  • Różnica między podatkiem na ryczałcie a na podatku liniowym z IP Box to aż 10 634,10 zł.
 • Na skali podatkowej z ulgą IP Box zapłacisz 24 524,57 zł.

Dla początkujących programistów z wynagrodzeniem na poziomie 5000 zł dobrym rozwiązaniem na start będzie wybór skali podatkowej. Ta forma rozliczenia także pozwala oszczędzać z IP Boxem.

10. Od jakich zarobków IP Box się opłaca, a kiedy nie warto się nim zajmować? #

Wybór ulgi IP Box opłaca się zawsze, gdy się do niej kwalifikujesz. Spełniasz określone warunki? Najwięcej zaoszczędzisz z IP Box’em. Jeśli dopiero zaczynasz w branży IT, dobrym pomysłem na start jest skala podatkowa. Ta forma rozliczenia pozwala Ci zastosować ulgę IP Box. Niestety, wraz ze wzrostem Twoich zarobków ten sposób opodatkowania przestaje się opłacać. Wówczas, postaw na podatek liniowy z ulgą IP Box. Z obliczeń wynika, że to najkorzystniejsza opcja dla programistów. Z nią, niezależnie od zarobków, zamienisz wysokie podatki na duże oszczędności.

11. Czy można rozliczać się wstecz? #

Ulgę IP Box można rozliczyć wstecz. Dodatkowo działa ona nawet wtedy, gdy wybrałeś ryczałt i chcesz przy nim pozostać, ale w minionych latach miałeś podatek dochodowy. Jeśli przez ostatnie 3 lata rozliczałeś się podatkiem liniowym lub na skali podatkowej, masz prawo skorzystać z ulgi za tamten okres. IP Box działa od 2019 roku, więc warto to wykorzystać, jeśli wcześniej tego nie zrobiłeś.

Podsumowanie #

Wiesz już, czym jest IP Box i jakie niesie korzyści. Masz wątpliwości po przeczytaniu artykułu? Zastanawiasz się, czy ulga jest na pewno dla Ciebie i ile konkretnie możesz zaoszczędzić?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, czy kwalifikujesz się do ulgi podatkowej IP Box. W czasie rozmowy otrzymasz także kalkulację rocznych oszczędności. Co to oznacza? Że decyzję o wyborze formy podatkowej podejmiesz na podstawie konkretnych liczb.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do ulgi i odbierz bezpłatną kalkulację pravna