Jak pogrupować Stringi według długości za pomocą Stream API?

Podczas rozmowy o pracę możesz zostać spytany o sposób na pewne proste operacje do wykonania na obiektach w Javie.

Przykładem takiego pytania może być prośba o wydajne pogrupowanie Stringów według ich długości.

Jak mogła by wyglądać taka implementacja? #

Najprościej skorzystać z API do Strumieni - Stream API.

Wystarczy wejściową kolekcję Stringów zamienić na strumień i skorzystać z dedytkowanego collectora w metodzie collect.

Collectors#groupingBy(Function<? super T,? extends K> classifier)

W nim możemy przekazać za pomocą jakiej funkcji chcemy pogrupować nasze obiekty.

Jeśli ma to być długość Stringa to wystarczy nam metoda String#length.

Całość mogłaby wyglądać jak na fragmencie poniżej.

List<String> words = List.of("apple", "banana", "cherry", "date", "elderberry", "fig", "grape");
Map<Integer, List<String>> groupedWords = words.stream()
  .collect(Collectors.groupingBy(String::length));

A wynik działania jest następujący.

{
	3:	["fig"],
	4:	["date"],
	5:	["apple", "grape"],
	6:	["banana", "cherry"],
	10:	["elderberry"]
}

Jak policzyć liczbę elementów w grupie? #

W tym celu należy użyć przeciążenia metody groupingBy przyjmującej drugi argument Collector<? super T,A,D> downstream.

Collector#groupingBy(Function<? super T,? extends K> classifier, Collector<? super T,A,D> downstream)

Aby policzyć liczbę elementów trafiających do jednej grupy potrzebujemy więc zastosować Collectors.counting().

Tak wygląda to w całości.

List<String> words = List.of("apple", "banana", "cherry", "date", "elderberry", "fig", "grape");
Map<Integer, Set<String>> groupedWords = words.stream()
  .collect(Collectors.groupingBy(String::length, Collectors.counting());

A wynik powinien być następujący.

{
	3:	1,
	4:	1,
	5:	2,
	6:	2,
	10:	1
}

Jak wykorzystać do tego współbieżność? #

Wystarczy, że zamiast zwykłego strumienia utworzysz strumień współbieżny - metodą Collection#parallelStream():

Map<Integer, List<String>> groupedWords = words.parallelStream()
  .collect(Collectors.groupingBy(String::length));

Lub Stream#parallel().

Map<Integer, List<String>> groupedWords = words.stream().parallel()
  .collect(Collectors.groupingBy(String::length));

Pamiętaj, że ta operacja wykona się na współdzielonej puli wątków - ForkJoinPool.

Jak wykorzystać do tego standardowe API Javy? #

Możemy pokusić się o samodzielną implementację.

Przykładowa mogłaby wyglądać jak na fragmencie poniżej.

public Map<Integer, List<String>> groupByLength(List<String> words) {
  Map<Integer, List<String>> groups = new HashMap<>();
  words.forEach(word -> {
    groups.compute(word.length(), (integer, list) -> {
      List<String> newList = list != null ? list : new ArrayList<>();
      newList.add(word);
      return newList;
    });
  });
  return groups;
}

var groups = groupByLength("apple", "banana", "cherry", "date", "elderberry", "fig", "grape")

I ponownie otrzymany wynik to:

{
	3:	["fig"],
	4:	["date"],
	5:	["apple", "grape"],
	6:	["banana", "cherry"],
	10:	["elderberry"]
}

Podsumowanie #

Najprostszym sposobem grupowania elementów w Javie jest skorzystanie z API strumieni, obiektu Collector i jego wbudowanej statycznej metody groupingBy.

Jeśli chcesz możesz skorzystać z przetwarzania współbieżnego, a także zdefiniować efekt końcowy grupowania - na przykład zliczenie ile obiektów trafia do tej samej grupy.

Psst... 👋 Sprawdź Kurs Współbieżności! 🚅

9-modułowy program, który nauczy Cię pracy ze Współbieżnością w Javie. Poznaj wątki, synchronizacje i najlepsze praktyki!