W tym wpisie pokażę Ci jak korzystać z wielu kont Gita na jednym komputerze.

Początkowa konfiguracja wymaga kilku kroków, ale później korzystanie z wielu kont staje się transparentne.

1. Zacznij od pliku ~/.gitconfig.

W tym miejscu definiujesz w jakich katalogach, chcesz korzystać, z której konfiguracji.

Przykładowo załóżmy, że masz dwa konta:

 1. do pracy z projektami apache - w katalogu ~/git/apache,
 2. z projektami prywatnymi - w katalogu ~/git/darek1024.

Wypełnij wtedy plik ~/.gitconfig jak poniżej.

[includeIf "gitdir:~/git/apache/"]
	path = ~/git/apache/.gitconfig

[includeIf "gitdir:~/git/darek1024/"]
	path = ~/git/darek1024/.gitconfig

2. Dedykowane pliki .gitconfig dla każdego konta.

Teraz utwórz wskazane w powyższej konfiguracji pliki .gitconfig.

~/git/apache/.gitconfig z Twoim kontem używanym dla projektów Apache.

[user]
 email = dmydlarz@apache.org
 name = Darek Mydlarz

~/git/darek1024/.gitconfig z kontem używanym dla Twoich prywatnych projektów.

[user]
 email = darek1024@gmail.com
 name = Darek Mydlarz

Brawo. Połowa sukcesu za nami.

Możesz już korzystać z konfiguracji różnych kont w różnych katalogach, ale to tylko połowa sukcesu.

To, co chcemy osiągnąć, to automatyczne uwierzytelnianie Ciebie w zależności od katalogu, w którym pracujesz.

3. Wygeneruj osobne klucze dla obu kont

Będziemy potrzebować osobnych kluczy SSH, które umieścisz na serwerze Gita - np. GitHubie w odpowiednim koncie.

Aby wygenerować dwie osobne pary kluczy, odpal poniższe komendy.

Przełącznik -f pozwala zdefiniować Ci nazwę pliku, który się wygeneruje.

❯ ssh-keygen -t rsa -C "dmydlarz@apache.org"
❯ ssh-keygen -t rsa -C "darek1024@gmail.com" -f github-darek1024

4. Sprawdź strukturę folderu .ssh

W efekcie, powinieneś widzieć następujące pliki w katalogu ~/.ssh.

❯ ls ~/.ssh
config  github-darek1024.pub  github-darek1024  id_rsa.pub  id_rsa

Zwróć uwagę na pary plików:

 • id_rsa - dla konta dmydlarz@apache.org
 • github-darek1024 - dla konta darek1024@gmail.com

Teraz musisz wykorzystać je w pliku ~/.ssh/config

5. Konfiguracja w pliku .ssh/config

W tym miejscu definiujesz, które klucze mają być wykorzystywane dla jakich hostów.

 • klucz id_rsa dla hosta github.com-apache,
 • klucz github-darek1024 dla hosta github.com-darek1024.
cat ~/.ssh/config

# Apache (dmydlarz@apache.org) account
Host github.com-apache
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

# Personal (darek1024@gmail.com) account
Host github.com-darek1024
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/github-darek1024

Za chwilę wyjaśni się jak z tych hostów korzystać. 👇

6. Walidacja konfiguracji dla konta darek1024@gmail.com.

Aby pobrać projekt dla konta darek1024@gmail.com przy klonowaniu podaj jako host github.com-darek1024.

Na przykład: git@github.com-darek1024:sztukakodu/code-examples.git

$ git clone git@github.com-darek1024:sztukakodu/code-examples.git
#             ^^^^^^^^^^ - extra suffix

Wystarczy zawołać to raz, przy klonowaniu projektu.

Potem korzystasz już normalnie z komend push, pull i commit.

7. Korzystanie z konta dmydlarz@apache.org

Tutaj możemy korzystać na dwa sposoby.

 1. Klonując projekt i podając host github.com-apache
$ git clone git@github.com-apache:apache/kafka.git
 1. Lub podając domyślnego hosta.
$ git clone git@github.com:apache/kafka.git

Sposób nr 2 zadziała dlatego, że wykorzystany zostanie domyślny plik id_rsa.

To wszystko.

Daj znać, czy udało Ci się odpowiednio skonfigurować kilka kont na swojej maszynie i czy korzystasz już z tego sposobu.

Pozdrawiam!