15 Zasad Przy Budowie REST API, Za Które Deweloperzy Cię Pokochają 🥰

Kiedy pierwszy raz spotkałem się z REST API od razu je pokochałem. Czysty, czytelny sposób komunikacji między usługami z jasno określonymi zasadami. Nic dziwnego, że od jakiegoś już czasu jest to najchętniej wybierane rozwiązanie przez deweloperów aplikacji webowych, czy mobilnych. W tym wpisie prezentuję Ci 15 zasad, dzięki którym zbudujesz REST API, za które deweloperzy Cię pokochają.

1. Stosuj rzeczowniki w adresach #

Adresy w API REST-owym powinny być RZECZOWNIKAMI - wskazywać na konkretne zasoby, do których chcesz się dostać. Na przykład:

/books
/books/once-upon-a-time-in-a-hollywod
/books/831231201
/cars/audi/a4/b6/2009/diesel/2.0
/invoices/google-analytics/2019/03/12/151

W REST API nie stosuje się czasowników i wszystkie tego rodzaju adresy są błędne, jak na przykład:

/getBooks
/books/once-upon-a-time-in-a-hollywod/update/status
/invoices/google-analytics/2019/03/12/151/markAsPaid

Dzięki stosowaniu hierarchicznej struktury obiektów i prostej - RZECZOWNIKOWEJ - adresacji zasobów API budowane za pomocą REST-a jest dużo bardziej intuicyjne, skalowalne i prostsze w obsłudze przez wszystkich zainteresowanych.

2. Używaj metod zgodnie z przeznaczeniem #

REST opiera się na wzorcach wypracowanych w protokole HTTP. Dlatego korzysta z metod znanych z HTTP.

Jeśli Twoja aplikacja udostępnia jedynie metody GET i POST to znak, że nie do końca poprawnie implementujesz komunikację REST-ową.

Jak więc powinno wyglądać to w rzeczywistości? Pokażę na przykładach.

 1. GET /books - pobiera listę książek,
 2. POST /invoices/google-analytics - dodaje fakturę,
 3. PUT /books/once-upon-a-time-in-a-hollywod - nadpisuje konkretną książkę,
 4. PATCH /books/831231201 - aktualizuje konkretną książkę,
 5. DELETE /invoices/google-analytics/2019/03/12/151 - usuwa fakturę z danej ścieżki,
 6. HEAD /cars/audi/a4/b6/2009/diesel/2.0 - zwraca informację czy dany zasób istnieje (bez przesyłania treści zasobu)
 7. OPTIONS /books - zwraca listę metod, które są dostępne na danym zasobie.

Przy wykorzystaniu powyższych metod, oraz odpowiedniej adresacji zasobów (patrz punkt 1) jesteśmy w stanie wykonać wszystkie operacje na obiektach aplikacji bez potrzeby tworzenia potworków w stylu /offer/321312/markAsExpired, w których niepoprawnie korzystamy z czasowników.

3. Zapoznaj się ze statusami i ZAWSZE z nich korzystaj. #

Protokół HTTP, na którym opiera się REST, to nie tylko adresy i metody - ale także kody statusów. Tych jest ponad 50. Ich największą zaletą jest to, że są ustandaryzowane i wszędzie znaczą to samo. Dzięki temu komunikując się z dowolną usługą REST-ową od razu wiesz, co dana informacja oznacza.

Ważne by projektując własne API REST-owe korzystać z tych kodów i zwracać te najbardziej odpowiadające zdarzeniu. Ja najczęściej korzystam ze strony httpstatuses.com aby podglądać, który status powinienem użyć.

Zajrzyj na nią, gdy następny raz będziesz się zastanawiać czy stosować kod 200, 201 a może 204.

4. Zwracaj dane w kopercie #

Serwisy REST-owe, odróżnia od serwisów SOAP-owych brak modelu kanonicznego - innymi słowy - narzuconej i wymaganej struktury danych. Z jednej strony jest to zaleta - bo daje dużą elastyczność, a z drugiej problem, bo nie możemy łatwo zdefiniować kontraktu, według którego powinny być przesyłane dane.

Niezależnie od tego jaką strukturę danych przyjmiesz pamiętaj o tym, by zawsze przesyłać je w kopercie jak poniżej.

Pole data w przypadku poprawnej odpowiedzi.

{
  "data": []
}

Oraz pole error w przypadku błędów.

{
  "error": {
    "code": "",
    "message": "",
    "details": ""
  }
}

5. Zwracaj wartościowe odpowiedzi błędów #

Gdy coś w komunikacji z twoim API poszło nie tak staraj się zwracać szczegółowe informacje. Wiadomość Oops, something went wrong może nie być najlepszym pomysłem ;) Stosuj kopertę z punktu 4 i umieszczaj w niej takie informacje jak:

 • code - wewnętrzny kod błędu Twojej aplikacji, który pozwoli Ci zidentyfikować problem,
 • msg - wiadomość tekstowa dotycząca błędu,
 • details - opcjonalnie informacje ze szczegółami danego problemu.

Jak może wyglądać taka wiadomość? Na przykład:

{
  "error": {
    "code": "SK30",
    "message": "Insufficient account balance",
    "details": "Unable to transfer 100 PLN. Not enough funds on the account"
  }
}

6. Stosuj paginację… #

Masz endpoint do zwracania listy obiektów, na przykład książek w sklepie internetowym. Zwracasz więc wszystkie obiekty. A co jeśli obiektów nie jest 20, a 200? Jeszcze powinno być ok. A 2 tysiące? Albo… 2 miliony?

Za każdym razem stosuj paginację i zwracaj tylko podzbiór wszystkich obiektów. Podziękują Ci za to klienci, frontendowcy oraz szef… który będzie płacił mniejsze rachunki za serwery backendowe.

7. …ale rób to MĄDRZE! #

Standardowa metoda paginacji opiera się na parze: FROM i SIZE. Przeglądasz więc zasoby z backendu wykonując kolejno zapytania:

 1. from=0, size=10
 2. from=10, size=10
 3. from=20, size=10
 4. from=30, size=10
 5. from=40, size=10

I tak dalej. Co jeśli między zapytaniem 3 i 4 doszedł nowy obiekt do systemu? A co jeśli jakiś obiekt został z niego usunięty? W Twoich wynikach pojawi się niespójność.

Zamiast tego sortuj zawsze obiekty według stałych atrybutów - na przykład ID a w trakcie paginacji stosuj raczej parametry:

 1. size=10
 2. greaterThanOrEqual=<LAST_ITEM_ID> size=10
 3. greaterThanOrEqual=<LAST_ITEM_ID_PAGE_2> size=10
 4. greaterThanOrEqual=<LAST_ITEM_ID_PAGE_3> size=10

Wstawiając do pola greaterThanOrEqual ostatnie ID obiektu ostatnio zwróconego z backendu.

8. Wersjonuj API #

Gdy wprowadzasz łamiące zmiany ;) (ang. breaking changes) do swojego API nigdy nie rób tego na opublikowanych już endpointach. Wspieraj stare API a nowe wprowadź obok już istniejące.

Z czasem możesz też monitorować użycie starego API i z chwilą zaniku jego używania dopiero je usunąć.

9. Wystaw Open API #

Jeśli budując API na bieżąco współpracujesz z jego klientami warto wystawić Open API. Jest to specjalny plik w formacie YML, który dokładnie opisuje jakie endpointy wystawia Twoje API. Z jego pomocą integracja staję się dużo łatwiejsza. W językach JVM-owym uzyskasz Open API poprzez użycie Swaggera.

Przykłady opublikowanych API znajdziesz zaś pod linkiem https://app.swaggerhub.com/search

10. Wystaw skomplikowane filtrowanie jako osobny search endpoint #

Jeśli potrzebujesz przefiltrować wyniki zwracane przez API możesz dodać zwykły parametr zapytania, na przykład:

GET /books?title=Nad+niemnem

Co zrobi jeśli jednak chcesz przeszukać więcej parametrów jak na przykład: gatunek literacki, narodowość autora, liczba pozytywnych opinii, dostępność w sklepach internetowych, i tak dalej?

Wystaw specjalny endpoint - _search do przeszukiwania swoich zasobów. Potraktuj go jako specjalny dodatkowy zasób. Przykładowe zapytanie może wtedy wyglądać tak:

POST /books/_search

{
 "genre": "lyric",
 "country": "Netherlands",
 "era": "renaissance",
 "rating": 4.5
}

11. Aktualizuj obiekty z metodą PATCH #

Do aktualizacji zasobu służą dwie metody - PUT i PATCH. Czym się różnią? PUT - powinno nadpisywać cały obiekt, a PATCH nadpisywać tylko wysyłane atrybuty.

Poniższe żądanie powinno nadpisać tylko tytuł książki.

PATCH /books/134

{
  "title": "Nad Niemnem"
}

Natomiast PUT nadpisze całą treść pod podanym zasobem.

12. Pamiętaj, że GET nie powinien przesyłać payloadu #

Zauważyłeś może jakiej metody HTTP użyłem w punkcie 9 przy definicji endpointu _search? Tak - POST. Chociaż wydawałoby się, że powinien być GET.

Z tą metodą jest jeden problem. Z definicji nie powinna ona zawierać żadnego payloadu. I chociaż część aplikacji i usług pośredniczących je akceptuje - to nie wszystkie muszą to robić.

Może się zdarzyć tak, że jedna składowa całego ciągu wywołań pominie przesłanie treści żądania GET i serwer nie otrzyma Twojego zapytania - tym samym zwróci Ci tylko podstawowe dane umieszczone pod żądanym zasobem.

13. Pamiętaj, że POST zawsze tworzy nowy obiekt #

Metody POST używaj zawsze do tworzenia nowych obiektów. To znaczy:

 • POST /books - utworzy książkę w systemie,
 • POST /books/123/comment - doda komentarz do książki

i tak dalej. Nawet jeśli zdarzy Ci się przesłać pole id w treści żądania - w przypadku POST-a może ono być swobodnie pominięte przez serwer, który i tak utworzy nowy zasób.

14. Pamiętaj, że PUT, DELETE i PATCH powinny być IDEMPOTENTNE #

Gdy wysyłasz żądania modyfikujące REST-em zawsze przesyłaj stan, a nie żądanie. Każde wywołanie REST-owego API powinno być idempotente - to znaczy, zmienić dany zasób maksymalnie jeden raz - nawet wykonane wielokrotnie.

Dlatego takie żądanie ma sens:

PATCH /games/ships/turn
{
 "field": "A3"
}

A takie nie:

PUT /stats/counter

{
  "incrementBy": 1
}

Gdy z powodu problemów na sieci żądanie numer dwa będzie ponowione, wówczas otrzymamy niepoprawny stan naszego systemu.

15. Korzystaj z nagłówków do wysyłania meta-danych #

Jeśli potrzebujesz wysłać jakieś meta-dane do dostawcy API nie rozszerzaj obiektu, który wysyłasz. Zamiast tego skorzystaj z nagłówków HTTP i tam umieść informacje służące do uwierzytelnienia, włączenia specjalnych flag czy przesłania danych diagnostycznych. Treść żądań pozostaw czystym.

Pamiętaj też o punkcie 11 - GET nie powinien mieć treści. W jego przypadku MUSISZ wysłać metadane w nagłówkach. Więc i tak nie masz wyboru :)

16. BONUS - Korzystaj z testów kontraktowych w Springu #

Teraz coś stricte ze Springa.

Co zrobić żeby upewnić się, że API wystawiane przez naszego dostawcę działa tak jakbyśmy się spodziewali? Wystarczy napisać testy.

Ale! Nie chodzi o testy, w których sami definiujemy jak działa API dostawcy, ale takie w których on sam udostępnia nam specjalną bibliotekę, która jest 100% kompatybilna ze stanem faktycznym.

Służą do tego testy kontraktowe, które w Springu możemy pisać przy pomocy Spring Cloud Contract. Prezentacja pokazująca jego możliwości znajdziecie tutaj.

Podsumowanie #

Uf, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta dawka informacji pomoże Ci rozwijać swoje REST-owe serwisy.

Dzięki za wszystko!

Psst... 👋 Sprawdź Szkołę Springa! 🍃

12-modułowy program, który nauczy Cię tworzyć własne aplikacje w Springu od 0 do wdrożenia na produkcję.